ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Projekt „Zawodowcy z Włocławka” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z ZSS, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli.
 1. Ogólna ilość docelowa biorących udział w projekcie to 144 uczestników projektu.

Zadania realizowane w ramach projektu

 1. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
 2. 62 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
 3. 60 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ.
 4. 64 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
 5. 26 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
 6. 144 uczestników projektu uzyska nowe kompetencje oszczędnego stylu jazdy na KURSIE ECODDRIVING  (jazda: bezpieczna, oszczędna, defensywna, w warunkach trudnych).
 7. 15 uczniów zrealizuje we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
 8. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Regulamin rekrutacji >>

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content