Kalendarz maturzysty 2021/2022

  

6 – 15. 09. 2021 r.

 

 

Spotkania uczniów klas maturalnych z wicedyrektor Katarzyną Dąbrowską                 (omówienie procedur zdawania egzaminu maturalnego i zawodowego).

 

 

do 15. 09. 2021 r.

do 30. 09. 2021 r.

      –

 

  

   

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych w sesji zimowej.

Składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do matury.

 

7. 09. 2021 r. /wtorek/              

 

1630   

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych– zapoznanie z przepisami dotyczącymi egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.

 

 

od  01. 10. 2021 r.

 listopad  2021 r.

  

 

 

Uruchomienie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów egzaminacyjnych.

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Śródroczna klasyfikacja  i terminy zebrań z rodzicami w I okresie realizowane są

 zgodnie z  harmonogramem prac  Rady Pedagogicznej w I okresie  2021/2022.

 

 

do 06. 04. 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas  informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych, w tym  zachowania, wpisując oceny w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym.

 

 

07. 04. 2022 r.

( czwartek )

 

1530

 

Zebranie z rodzicami.

Wychowawcy klas informują rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

 

do 21. 04. 2022 r.

 

 

 

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                                  i zachowania.

22. 04. 2022 r.

(piątek)

1300 Zebranie RADY PEDAGOGICZNEJ   –   klasyfikacja  końcowa  uczniów.
26 – 28. 04. 2022 r. Składanie podań o egzamin poprawkowy lub powtarzanie klasy.
26 – 28. 04. 2022 r.  

Odbiór dokumentów w sekretariacie szkoły.

 

 29. 04. 2022 r.

 

 

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.
  • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2021/2022 trwają od 01 września 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.
  • Okres I trwa od 01 września 2020 r. do 14 stycznia 2022r.
  • Okres II trwa od 31 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe od 17 do 30 stycznia 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
  • Terminy Egzaminu  Maturalnego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE.
  • Odbiór świadectw maturalnych i  dyplomów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE.

Włocławek, 31 sierpnia 2021 r.                                                                                            wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska

Skip to content