Nauka jazdy

JEDŹ Z NAMI!!!

W Zespole Szkół Samochodowych istnieje możliwość uzyskania przez uczniów prawa jazdy kategorii B

 • Szkoła prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców dla uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik.
 • Uczniów kształcących się w w/w zawodach szkoła kieruje na bezpłatne badania lekarskie na prawo jazdy.
 • Do szkolenia może przystąpić uczeń, wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18 – tego roku życia. Jednak do zdania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zostanie dopuszczony najwcześniej 1 miesiąc przed 18 – tymi urodzinami.
 • Szkolenie teoretyczne odbywa się u nas w ramach obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w tym z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
 • Zajęcia praktyczne obejmują 31 godzin jazdy samochodami osobowymi marki: TOYOTA YARIS, KIA PICANTO oraz CITROËN C3 w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na placu manewrowym.
 • Testy z wykorzystaniem programu komputerowego TEST stosowanego na egzaminie państwowym, odbywają się w szkolnej pracowni multimedialnej.
 • Uczniowie naszej szkoły na egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, spośród wszystkich Ośrodków Szkolących Kierowców na kategorię B prawa jazdy osiągają najwyższe wyniki zdawalności, czego potwierdzeniem jest uzyskany dyplom.

PAMIĘTAJ!

“Samochodówka” jest jedyną szkołą we Włocławku, w której możesz zrealizować szkolenie z nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy kategorii B w ramach programowych zajęć szkolnych.

Baza dydaktyczna do realizacji nauki jazdy

 • Pracownia przepisów ruchu drogowego wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne:
  • filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdami, podstawowe czynności kontrolno- obsługowe, zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
  • tablice poglądowe z zakresu szkolenia;
  • autotrenażery;
  • symulator dachowania.
 • Nowoczesna pracownia multimedialna wyposażona:
  • w program komputerowy TEST;
  • programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze;
 • 2 szkolne place manewrowe.
 • Pojazdy szkoleniowe przystosowane do nauki jazdy marki:
  • TOYOTA YARIS – 3 sztuki;
  • KIA PICANTO – 1 sztuka (wyposażony w wideorejestrator);
  • CITROËN C3 – 3 sztuki

Nauczyciele nauki jazdy

Nauka jazdy realizowana jest pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o dobry poziom kształcenia. Uczniowie na egzaminach państwowych w WORD osiągają najwyższe wyniki zdawalności spośród wszystkich OSK.

Wyniki egzaminów państwowych w okresie ostatnich 6 lat


Nauczyciele nauki jazdy przygotowują także uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym Samochodówka każdego roku zajmuje zaszczytne lokaty.

Doskonalą swoje wiadomości i umiejętności zawodowe biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Otrzymali certyfikat za udział w projekcie “Wdrożenie polityki Eco drivingu w 300 szkołach jazdy”.

Opracowała:
kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Krystyna Pyda

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content