Kalendarium

 

1.09.1974 Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych
1976 Oddanie do użytku młodzieży zespołu boisk szkolnych,
1976 Utworzenie TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO na podbudowie szkoły podstawowej oraz TECHNIKUM dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
1978 Oddanie do użytku autodromu do nauki jazdy samochodami.
1978
 • Utworzenie TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Oddanie do użytku stacji kontroli pojazdów przy ulicy Bechiego.
 • Utworzenie warsztatów szkolnych typu d3.
 • Nadanie szkole imienia TADEUSZA KOŚCIUSZKI oraz wręczenie sztandaru.
1979 Zakończenie budowy kompleksu garaży.
1979 Nadanie imienia Janusza Korczaka szczepowie ZHP przy Zespole Szkół Samochodowych oraz wręczenie sztandaru.
1980 Położenie kamienia węgielnego pod budowę warsztatów szkolnych na ulicy Żytniej 10.
1981 Utworzenie TECHNIKUM ZAWODOWEGO na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
3.09.1984 Uroczyste otwarcie szkolnych warsztatów połączone z wojewódzką inauguracją roku szkolnego 1984/1985.
1985 Utworzenie kierunku odzieżowego.
1985 Zainaugurowanie w szkole obchodów DNI PATRONA.
1986 Podpisanie umowy patronackiej z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Tychach .
1988 Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce.
1989 Przyjęcie Zespołu Szkół Samochodowych do Klubu Przodujących Szkół.
16.07.1991
 • Decyzja Komisji Majątkowej o przywrócenie Diecezji Włocławskiej własności nieruchomości zajmowanej przez Zespół Szkół Samochodowych na ulicy Łęgskiej 26 i ustanowienie 10 lat moratorium.
 • Powołanie mgr inż. Janusza Karczmarczyka na stanowisko wicedyrektora szkoły.
1992
 • Uchwała Rady Miejskiej we Włocławku w sprawie nieodpłatnego użytkowania gruntu o powierzchni 57382m2 położonym przy ulicy Leśnej z przeznaczeniem pod budowę Zespołu Szkół Samochodowych.
 • Podpisanie aktu notarialnego na ww. grunty.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej akceptuje opracowany przez dyrektora program budowy szkoły i zezwala na rozpoczęcie prac projektowych.
1993 Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza Z.T.E. budowy nowej szkoły.
1998 Rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Leśnej 1a.
15.06.2000 Oddanie do użytku segmentu D w nowej szkole.
8.06.2001 Przekazanie nowo wybudowanego obiektu szkoły. Przeprowadzka Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Leśną 1a.
03.09.2001 Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2001/2002 połączona z otwarciem szkoły.
2001 Uzyskanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu “Super Szkoła  2001” zorganizowanego przez “Super Ekspress”.
2002
 • Szkolny obiekt  uczestniczy w konkursie i otrzymuje miano “Budynek roku 2001”.
 • Zagospodarowanie terenów wokół szkoły – powstanie “zieleńców”.
 • Wybudowanie pierwszych boisk sportowych.
2003
 • Utworzenie nowego kierunku kształcenia: liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa  ministadionu lekkoatletycznego i boisk do gier zespołowych.
2004
 • Zainaugurowanie kształcenia integracyjnego w szkole.
  Utworzenie oddziału integracyjnego w liceum profilowanym.
 • Uroczyste obchody XXX – lecia istnienia szkoły.
 • Wydanie pierwszej monografii  Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów.
2005
 • Uroczysta Miejska Inauguracja Roku Szkolnego  2005/2006.
 • Podejmowanie działań w celu wybudowania sali gimnastycznej.
2006
 • Utworzenie Szkoły Policealnej  na podbudowie liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją.
 • Budowa sali gimnastycznej.
02.03.2007 Uroczystość oddania do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej.
31.08.2007 DYREKTOR MARIAN SOBCZYK PRZECHODZI NA EMERYTURĘ.
Przez 32 lata  wzorowo kierował szkołą,  realizując  z dużym zaangażowaniem   wszystkie  zadania  opisane w kalendarium.
01.09.2007 Zmiana kierownictwa szkoły.

 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Ryszard Suwała, dotychczasowy kierownik warsztatów szkolnych.
 • Kierownikiem warsztatów zostaje mgr Witold Dawidek.
 • Na trzeciego zastępcę dyrektora zostaje powołana mgr Katarzyna Dąbrowska.
2008
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w konkursie “Województwo Kujawsko – Pomorskie bez Barier”.
 • I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich “O Srebrne Muszkiety”.
 • Realizacja projektów unijnych.
 • Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkole i w warsztatach.
 • Zagospodarowanie pomieszczeń do realizacji muzycznych zajęć pozalekcyjnych.
 • Zapoczątkowanie realizacji zajęć w systemie klasopracowni.
2009
 • I miejsce w finale wojewódzkim oraz III miejsce w centralnych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 • I miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
 • Zrealizowanie własnego projektu współfinansowanego z EFS “Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy”.
2010
 • Powstanie trzeciego gabinetu do realizacji zajęć rewalidacyjnych.
 • Zagospodarowanie świetlicy.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie “Jestem szefową”.
 • Uczeń TS finalistą XI Olimpiady Techniki Samochodowej.
2011
 • Uzyskanie od Ministra Edukacji Narodowej tytułu “Szkoła Odkrywców Talentów”.
 • Zorganizowanie i urządzenie pomieszczeń do realizacji nauczania indywidualnego.
 • Samochodówka otrzymuje prestiżowy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w obszarze mechanicznym.
 • Szkoła została członkiem Platformy Ekologicznej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 • Wyróżnienie w  Ogólnopolskim Konkursie “Pozytywista Roku 2010”
2012
 • Zajęcie I miejsca w Finale Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich “O Srebrne Muszkiety 2012” (Drużyna: Łukasz Łukaszewski, Sebastian Kalinowski i Kamil Dembczyński)
 • Uzyskanie Tytułu Szkoły Humanitarnej.
 • Utworzenie od  września 2012 r. nowego kierunku kształcenia: Technikum informatyczne oddział integracyjny.
2013
 • Decyzja Rady Miasta Włocławek o włączeniu do ZSS we Włocławku z dniem 01 września 2013 r. V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana.
 • Rozpowszechnienie przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dobrych praktyk edukacyjnych stosowanych w ZSS we Włocławku.
 • Uzyskanie przez uczennicę Angelikę Ziemkiewicz tytułu finalistki III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
 • Przyjęcie zespołu szkół do Klubu Szkół UNICEF.
2014
 • Zajęcie I miejsca w Polsce w Finale Centralnym XXXVII Zawodów Sportowo – Obronnych Sprawni jak żołnierze.
 • Otrzymanie certyfikatu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną.
 • Uzyskanie I miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
 • Zdobycie I miejsca w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich O Srebrne Muszkiety 2014.
2015
 • Otrzymanie zaszczytnego miana Szkoły Dialogu.
 • Zdobycie certyfikatu programu edukacyjnego Wf z klasą.
 • Uzyskanie tytułu Szkoły równego traktowania oraz Miejsca wolnego od nienawiści.
2016
 • Uruchomienie od 01 września 2016r. kształcenia w nowym zawodzie – kierowca mechanik.
 • Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 połączona z oddaniem do użytku nowego boiska szkolnego.
 • Zajęcie I miejsca w Polsce ze realizację projektu edukacyjnego Włocławska zapomniana ulica.
 • Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara.
2017
 • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Pamięć dla Przyszłości.
 • Uzyskanie przez Justynę Polak tytułu finalistki VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
 • Pozyskanie grantu Uczę się z ANWILEM.
2018
 • Otrzymanie Kryształowego Serca – odznaczenia za wybitne zasługi w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży.
 • Założenie Księgi Pamiątkoweji zrealizowanie cyklu przedsięwzięć patriotycznych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Wydanie albumu podsumowującego kilkuletni międzyszkolny konkurs  …w barwach jesieni.
 • Paweł Łączkowski uzyskuje tytuł finalisty I Konkursu Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego.
 • Ada Kubielska zostaje finalistką VIII Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz laureatką Konkursu Historycznego Raczkiewicz i jego czasy.
 • Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy poświęconej harcmistrzowi Józefowi Kozińskiemu – kapitanowi 14 Pułku Piechoty.
 • Zdobycie złotego i brązowego medalu podczas XLI Centralnych Finałach Zawodów Sportowo-Obronnych Sprawni jak żołnierze 2018.
 • Uzyskanie certyfikatuSzkoły niosącej pomoc.
2019
 • Objęcie przez firmę BHP Ekspert patronatem klasy I w Branżowej Szkole I Stopnia kształcącej absolwentów gimnazjum w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 • Uruchomienie nowego kierunku kształcenia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej: technik transportu drogowego.
 • Uzyskanie tytułu najbardziej usportowionej szkoły we Włocławku.
 • Natalia Wieczorkowska zostaje finalistką Olimpiady Solidarności.
 • Urząd Miasta Włocławek przekazuje Samochodówce dwa nowe samochody marki Toyota do nauki jazdy.
 • MONOGRAFIA ZSS
 • Zwycięstwo w Centralnym Finale Ogólnopolskich Zawodów Sportowo – Obronnych “Sprawni jak żołnierze 2019”.
 • Zdobycie certyfikatu Szkoły Nowoczesnej Edukacji Globalnej.
2020
 • Podsumowanie działań w ramach obchodów Roku Jana Pawła II.
 • Wyróżnienie w XI edycji ogólnopolskiego projektu historycznego „Kamienie Pamięci”.
 • Realizowanie zajęć w formie zdalnej od III/2020.
 • Certyfikat udziału w „Ogólnopolskim programie przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowanym do dzieci i młodzieży”.
 • Nagroda w XI edycji ogólnopolskiego projektu historycznego IPN „Kamienie Pamięci”.
 • Certyfikat Szkoły Dialogu 2019.
 • Otwarcie pracowni „Małej Poligrafii w ramach programu grantowego „Uczę się z Anwilem”.
 • Sukcesy sportowe na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski U18 w rzucie młotem i Mistrzostwach Polski Juniorów w Boksie.
 • Rozpoczęcie realizacji europejskiego projektu „Convoi 77”.
2021
 • Tytuł „Brązowej Szkoły” dla Technikum nr 5 w rankingu „Perspektyw”.
 • Szkoła laureatem ogólnopolskiego projektu IPN „Kamienie Pamięci”.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej Electude.
 • Wernisaż wystawy Realizacja projektu „Transport 77” i udział w konferencji na temat realizacji projektu.
 • Publikacja realizacji projektu „Transport 77”.
 • Udział w konferencji „Harmonia Różnorodności” – prelekcja na temat realizacji projektu „Transport 77”.
 • Certyfikat Szkoły Dialogu 2020.
 • Otwarcie klas patronackich firmy Lorenc Logistic Polska w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia.
 • Zawodowe kursy kwalifikacyjne.
 • Realizacja projektu „Zawodowcy z Włocławka”.
2022
 • Organizacja zawodów przełajowych „Biegaj z Samochodówką”.
 • Certyfikat „Kwietniowi Antypiraci 2022”.
 • Certyfikat Szkoły Dialogu 2021.
 • Udział w „Wojewódzkiej debacie o ocenianiu w szkole”.
 • Lekcja pokazowa „RZUCAJ Z MISTRZEM”.
 • Przystąpienie do projektu „Wolne Myśli”.
 • Realizacja projektu „Krokus”.
 • Mikołajkowe Targi Pracy.
 • Wyróżnienie dla Szkolnego Klubu Wolontariatu w kategorii „Ósemka – Grupy” w XIII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 • Uzyskanie tytułu Szkoły Dialogu 2022 (za działania na rzecz dialogu polsko – żydowskiego i edukacji o historii i kulturze Żydów).
 • Uzyskanie certyfikatu „Kwietniowi Antypiraci” (za działania związane z poznawaniem i respektowaniem praw autorskich).
 • Umowa o współpracę z firmą Lorenc Logistic Polska – objęcie patronatem klas branżowych (w zawodach: kierowca – mechanik, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych).
 • Zajęcie I miejsca w kategorii TOR PRZESZKÓD i II miejsca w kategorii PROJEKTOWANIE w finale Konkursu Budowy Pojazdów Elektrycznych organizowanego przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.
2023
 • Udział w konferencji naukowej „Powstanie Styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”.
 • Organizacja biegów przełajowych „Biegaj z Samochodówką II” oraz „Otwartych Mistrzostw Miasta Włocławka w Biegach Przełajowych”.
 • Realizacja projektu edukacyjnego „Jesteśmy strażnikami naszych braci”.
 • Udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Potomków Żydów Polski Centralnej.
 • Umowa o współpracę z firmą Lorenc Logistic Polska – patronat klas branżowych.
 • Certyfikat „Kwietniowi Antypiraci 2023”.
 • Certyfikat Szkoły Dialogu 2022.
 • Inauguracja obchodów Jubileuszu 50-lecia ZSS.
 • Umowa o współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Włocławku – patronat klas 4 technikum samochodowego i transportu drogowego.
 • Udział uczniów w warsztatach: Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu
 • Udział nauczycieli w szkoleniu: Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w obszarze I makroregionu
 • Organizacja strefy kibica w ZSS w czasie Anwil Półmaraton Włocławek
 • Zorganizowanie „Najdłuższej Lekcji Angola w Historii Szkoły”
 • Reaktywacja wyborów Miss i Mistera naszej szkoły
 • Przystąpienie do realizacji projektu „Wolne Myśli”
 • Udział w konferencji „Tolerancja w sztuce”
 • Organizacja „Nocki w Samochodówce”
 • Doposażenie pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Włocławek Zawodowo II”
 • Udział w „Dniu Dawcy” – części ogólnopolskiej akcji Fundacji DKMS „Komórkomania”
2024
  • Udział w ogólnopolskiej lekcji online „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania” realizowanej w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej
  • Zakończenie rozgrywek Włocławskiej Ligi Debat – zajęcie III miejsca
  • Zakończenie realizacji projektu „Stop emisjom – moją misją” – zajęcie I miejsca w konkursie
  • Udział w ogólnopolskiej lekcji online „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania” realizowanej w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej
  • Zakończenie rozgrywek Włocławskiej Ligi Debat – zajęcie III miejsca
  • Zakończenie realizacji projektu „Stop emisjom – moją misją” – zajęcie I miejsca w konkursie
  • XVI koncert kolęd z cyklu „Tryumfy Króla Niebieskiego”
  • Realizacja projektu edukacyjnego „Miłosz odkryty na nowo”
  • Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Włocławka SZS w biegach przełajowych
  • Obchody Dnia Drogowca i Transportowca
  • Pokaz najnowszych modeli samochodów marki Toyota
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content