Rewalidacja

Rewalidacja – oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

W obecnych czasach rewalidacja w swym zakresie obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Należy tu zróżnicować charakter oddziaływań skierowanych na osoby o niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej jak i uwzględnić ich wiek. Pewne procesy w strukturach korowych powstają jako składowa ciągu zdarzeń i oddziaływań środowiskowych jak i wychowawczych oraz emocjonalnych. W sytuacji, gdy minie już wiek, w którym te struktury w mózgu się powinny kształtować ich odtworzenie jest tylko fragmentaryczne mniej lub więcej.

Oto niektóre z metod stosowane w rewalidacji:

 • ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej,
 • wczesnej integracji społecznej Marii Montessori,
 • ośrodków zainteresowań O. Declory,
  wpływu osobistego,
 • rozwijające aktywność własną,
  dydaktyczne,
 • relaksacyjne,
 • komunikacji wspierającej i wspomagającej,
 • czynnościowe,
 • inne metody terapeutyczne.

Formy postępowania wychowawczo-terapeutycznego w procesie rewalidacji:

 • usprawnianie,
 • korektura,
 • kompensacja,
 • indywidualizacja,
 • profilaktyka,
 • wspieranie i wspomaganie.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content