Doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy przygotowuje młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Pomaga w opracowaniu indywidualnych planów kariery edukacyjnej i zawodowej. Przygotowuje do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu – karierą zawodową. Udziela wskazówek, jak przygotować się do roli pracownika i adaptacji do nowych warunków pracy oraz mobilności zawodowej.

Spotkania odbywają się w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Współpracuje z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.

GODZINY PRACY

Poniedziałek
Wtorek 900 – 1400
Środa 745 – 945
Czwartek 850 – 1035
1230 – 1315
Piątek 800 – 845
1230 – 1315
Skip to content