O integracji

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku to przodująca w regionie szkoła ponadpodstawowa, która od 2004 r. kształci młodzież, także w klasach integracyjnych.
Szkoła posiada odpowiednio przygotowane i wyposażone sale lekcyjne oraz gabinety rewalidacyjne. Winda umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo przemieszczanie się między piętrami.
Likwidacja barier architektonicznych została doceniona przez Marszałka Województwa, który w 2007 roku przyznał “Samochodówce” nagrodę – „Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez Barier” za najlepsze dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W oddziałach integracyjnych uczniowie pozostają pod opieką dwóch nauczycieli: prowadzącego oraz współorganizującego proces kształcenia, którzy doskonale znają specyfikę pracy w tego typu klasach.
Nauczyciele dbają o stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, w których wszyscy uczniowie podejmują wspólnie różnorodne zadania. Są partnerami razem pokonującymi trudności i razem osiągającymi sukcesy.
Wzmożona praca wychowawcza, włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aktywne życie szkoły i szeroko rozumiana integracja sprawiają, że zacierają się wszelkie różnice.
Uczniowie klas integracyjnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w zawodach, konkursach i olimpiadach, są członkami orkiestry dętej i zespołów artystycznych. Z zaangażowaniem planują i chętnie biorą udział w imprezach szkolnych oraz klasowych.

autor: Iwona Jerzyło

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content