O integracji

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku to przodująca w regionie szkoła ponadgimnazjalna. Jednym z kierunków, jakie obraliśmy było kształcenie integracyjne. Nasza przygoda z integracją rozpoczęła się w 2004 roku, od powołania pierwszego oddziału integracyjnego i cały czas trwa.

Utworzenie tego typu oddziałów stanowiło dla nas nie lada wyzwanie. Zadbaliśmy o właściwe przygotowanie sal lekcyjnych i odpowiednie ich wyposażenie, stworzyliśmy gabinety rewalidacyjne, posiadamy windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie te zabiegi zostały docenione przez Marszałka Województwa w 2007 roku, kiedy to otrzymaliśmy nagrodę: „Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez Barier” za najlepsze dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nauczanie i wychowanie w tych klasach powierza się nauczycielom doskonale znającym specyfikę pracy w tego typu oddziałach, to oni integrują, łamią bariery i dbają o wspaniałą atmosferę.

Uczniowie są pod opieką dwóch nauczycieli: wspomagającego i prowadzącego, nie oznacza to jednak, że są pod osłoną albo, że nie są pytani czy wywoływani do tablicy.

Reszta klasy natomiast wie, że zawsze może liczyć na pomoc drugiego nauczyciela. W klasach integracyjnych każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą różne możliwości, umiejętności i cechy psychofizyczne. Nauczyciele dbają o stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, w których wszyscy uczniowie podejmują wspólnie różnorodne zadania, są partnerami, razem pokonują trudności i razem osiągają sukcesy.

Społeczność szkolna bardzo przyjaźnie i życzliwie przyjmuje osoby niepełnosprawne.

Istotna jest też właściwa postawa wszystkich uczniów, duża w tym zasługa całego grona pedagogicznego, które dokłada wszelkich starań, aby uwrażliwić, nauczyć tolerancji i współpracy z innym.

Wzmożona praca wychowawcza, włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aktywne życie szkoły i szeroko rozumiana integracja sprawia, że zacierają się wszelkie różnice.

Klasy integracyjne “zadomowiły” się w Samochodówce na dobre. Uczniowie klas integracyjnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w zawodach, konkursach i olimpiadach, są członkami orkiestry dętej i zespołów artystycznych. Z zaangażowaniem planują i chętnie biorą udział w imprezach szkolnych i klasowych: Andrzejkach, Mikołajkach, Wigilii, Dniu Zakochanych, Dniu Kobiet, obchodach Pierwszego Dnia Wiosny i wielu innych. Tradycją już stał się coroczny piknik integracyjny w zaprzyjaźnionej Leśniczówce – gdzie młodzież ma okazję poznać się lepiej w warunkach sprzyjających zabawie.

Szeroko rozumiana praca wychowawcza i pedagogiczno – terapeutyczna daje wymierne wyniki i satysfakcję z pokonywania własnych trudności. Uczniowie chętnie korzystają z pomocy w zespołach przedmiotowych, pracują w kółkach zainteresowań , poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Dużą popularnością cieszą się zajęcia w kole sportowym dla niepełnosprawnych – zawodnicy reprezentują Szkołę w Turniejach Integracyjnych, Turniejach Koszykówki i innych zdobywając nagrody indywidualne i zespołowe oraz liczne wyróżnienia.

Zdobywają też nagrody i wyróżnia w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach.

Wszystkie wspomniane zabiegi owocują też doskonałymi wynikami egzaminów zewnętrznych, czego potwierdzeniem jest niemalże stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego.

Absolwenci o specjalnych potrzebach z powodzeniem realizują się w różnych dziedzinach życia. Nasi byli uczniowie są studentami wyższych uczelni, takich jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku czy Wyższa szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.

Część z nich z powodzeniem weszła na rynek pracy i realizuje swoje pasje i zainteresowania.

Autorzy: Monika Lamka-Czerwińska, Renata Smok

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content