Nes

Controls

Button Player 1 Player 2
Do lewej Do lewej Num-4
Do prawej Do prawej Num-6
Up Up Num-8
Down Down Num-2
A A Num-7
B S Num-9
Start Enter Num-1
Wybierz Tab Num-3
Czytaj więcej

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

5 lipca 2022 roku (wtorek) w godz. 9.00- 11.00
w holu głównym szkoły

Świadectwa wydają wychowawcy klas maturalnych wg poniższego harmonogramu:

Klasa Wychowawca/Nauczyciel Godzina
4Tsa, 4Tsb p. Aneta Pasek, p. Katarzyna Dąbrowska 9.00

4Tsd,

Absolwenci technikum

z lat wcześniejszych

p. Małgorzata Grzybowska,
p. Katarzyna Dąbrowska
9.30
4TIA, 4TIB p. Anita Kaniewska- Kwiatkowska,
p. Robert Feter
10.00
3LOC, 3LOD,

Absolwenci liceum

z lat wcześniejszych

p. Ewelina Nowakowska,
p. Renata Smok
10.30

 

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym i jednego pisemnego na poziomie rozszerzonym, a nie zaliczyli jednego z nich, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z niezaliczonego przedmiotu na poziomie podstawowym w dniu 23 sierpnia 2022 roku, pod warunkiem, że do 12 lipca 2022 roku złożą do dyrektora szkoły wniosek o egzamin poprawkowy.

Czytaj więcej

Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających egzaminy zawodowe w sesji 1: styczeń- luty 2022

Wyniki egzaminów zawodowych będą opublikowane 31 marca 2022 roku w egzaminacyjnym systemie informatycznym.

Świadectwa dla tych, którzy zdali egzaminy oraz zaświadczenia dla tych, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku będą do odbioru 7 kwietnia  2022 r. (czwartek) w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej wg następującego harmonogramu:

Lekcja/godziny Klasa/absolwenci
1.  8.00- 8.45 4TSA
2.  8.50- 9.35 4TSB
3.  9.45- 10.30 4TSD
4.  10.40- 11.25 4TIA
5.  11.40- 12.25
6.  12.30- 13.15 4TIB
7.  13.20- 14.05
8.  14.10- 14.55 absolwenci z lat wcześniejszych

Zdający, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu, mogą przystąpić do kolejnej sesji egzaminacyjnej w czerwcu- lipcu 2022 roku pod warunkiem, że do 7 kwietnia złożą do dyrektora szkoły wniosek o ponowny egzamin.

Dla uczniów klas czwartych technikum, którzy będą mieli zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie oraz ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 roku, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną wydane 27 maja 2022 roku od godz. 10.00 w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej.

Włocławek, 23  marca 2022 roku                                                                                                                                                               wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska

Czytaj więcej

Szkoła równego traktowania


Zespół Szkół Samochodowych uczestniczy w ogólnopolskim projekcie “Szkoła równego traktowania”. Projekt jest realizowany przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowego z funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocą. Program ma również za zadanie wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym.

Samochodówka jest jedną z 60 w Polsce i jedyną we Włocławku szkołą, która po zrealizowaniu projektu otrzyma odznakę “Szkoły równego traktowania”. Jej wręczenie odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt 29 maja 2015 roku w Sejmie RP.

W związku z realizacją projektu w szkole odbywać się będą prelekcje, warsztaty i zajęcia poświęcone stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu 31 marca 2015 roku.

Czytaj więcej
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content