Pozytywista Roku

Zespół Szkół Samochodowych został wyróżniony w Konkursie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Oświata za zasługi w działalności edukacyjnej i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży.

Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 15 grudnia 2011 roku w Warszawie, dyrektor Ryszard Suwała  otrzymał gratulacje  za  osiągnięcia i wyróżniającą   pracę szkoły. Wiele pozytywnych opinii było  także  na temat podejmowanych w Samochodówce działań na rzecz młodzieży niepełnosprawnej.   Szczególnie  serdecznie  wypowiadała  się na  ten temat  przedstawicielka Fundacji Anny Dymnej, która odbierała nagrodę Pozytywista Roku 2010, przyznaną aktorce za całokształt działalności.  Anna Dymna oprócz znakomitego dorobku scenicznego od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną. Jest założycielem i prezesem Fundacji  pomagającej osobom chorym i niepełnosprawnym w całym kraju, członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF. W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu ta znakomita aktorka doceniła  naszą pracę w dziedzinie integracji podkreślając, że

“nie jest sztuką pracować  z mądrymi, zdrowymi, bogatymi.
Sztuką jest wypracować “coś”  w pracy z nieco innymi”.

Wyraziła też  nadzieję, że nadal będziemy pracować dla dobra “sprawnych inaczej” i podejmiemy współpracę   z fundacją w tym zakresie.

Ogromnym zaszczytem  dla ZSS  jest znalezienie się  wśród wielkich wyróżnionych  Nagrodą Pozytywista Roku 2010  takich jak: Anna Dymna, Michał Boni, prof. Witold Orłowski, prof. Michał Kulesza,  Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowy Bank Polski, Ochotnicze Hufce Pracy, Leszek Balcerowicz, Adam Małysz.

To wielka promocja Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku  oraz  naszego miasta.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content