3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.
W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, której przesłaniem jest pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami.

Czytaj więcej

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dlaczego warto być życzliwym?

Życzliwość to nie tylko bycie miłym w stosunku do innych. To pozytywna i otwarta postawa wobec całego świata.

Życzliwość to chęć niesienia pomocy innym, bycia dla nich wsparciem, pozytywnym wzorem do naśladowania.

Życzliwi powinniśmy być także w stosunku do siebie, między innymi poprzez spełnianie marzeń, dbanie o równowagę fizyczną i psychiczną naszego organizmu.

Czytaj więcej
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content