WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

5 lipca 2022 roku (wtorek) w godz. 9.00- 11.00
w holu głównym szkoły

Świadectwa wydają wychowawcy klas maturalnych wg poniższego harmonogramu:

Klasa Wychowawca/Nauczyciel Godzina
4Tsa, 4Tsb p. Aneta Pasek, p. Katarzyna Dąbrowska 9.00

4Tsd,

Absolwenci technikum

z lat wcześniejszych

p. Małgorzata Grzybowska,
p. Katarzyna Dąbrowska
9.30
4TIA, 4TIB p. Anita Kaniewska- Kwiatkowska,
p. Robert Feter
10.00
3LOC, 3LOD,

Absolwenci liceum

z lat wcześniejszych

p. Ewelina Nowakowska,
p. Renata Smok
10.30

 

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym i jednego pisemnego na poziomie rozszerzonym, a nie zaliczyli jednego z nich, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z niezaliczonego przedmiotu na poziomie podstawowym w dniu 23 sierpnia 2022 roku, pod warunkiem, że do 12 lipca 2022 roku złożą do dyrektora szkoły wniosek o egzamin poprawkowy.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content