Zawodowcy z Włocławka

1 września 2021 roku Zespół Szkół Samochodowych przystąpił do realizacji projektu unijnego „Zawodowcy z Włocławka”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z ZSS, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli. Docelowo w projekcie bierze udział 144 uczestników.

W ramach zadań objętych projektem:

 • 60 uczniów podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ. Uprawnienia te wymagane są do pracy w transporcie drogowym.
 • 64 uczniów zdobyło dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
 • 26 uczniów zdobywa dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
 • 15 uczniów zrealizowało we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
 • 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych.
 • 62 uczniów zostało objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Ponadto 144 uczestników projektu, na kursie Ecodrivingu, uzyska nowe kompetencje oszczędnego i bezpiecznego stylu jazdy w warunkach trudnych. Część praktyczna w/w kursu obejmuje jazdę samochodami ciężarowymi w ruchu drogowym oraz jazdę w warunkach specjalnych na symulatorze pojazdu ciężarowego.

Dzięki realizacji projektu „Zawodowcy z Włocławka” szkoła wzbogaciła się o następujące pomoce dydaktyczne:

 • samochód ciężarowy do szkolenia uczniów na kat C i C+E prawa jazdy oraz prowadzenia zajęć praktycznych z kwalifikacji wstępnej.
 • przyrząd do ustawienia geometrii kół o DMC do 3,5 tony.
 • 2 stanowiska demonstracyjne do obsługi tachografu cyfrowego.
 • akcesoria do załadunku, typu:
  • 3 zestawy 4 pasów transportowych mocujących ładunki o szer. 5 cm i długości 12 metrów,
  • 1 zestaw 4 pasów transportowych mocujących ładunki o szerokości 3,5 cm i długości 6 metrów,
  • 3 sztuki odciągów łańcuchowych,
  • 10 sztuk palet EPAL.
 • używana naczepa 3-osiowa skrzyniowa typu MEGA.
 • wózki do załadunku typu:
  • wózek paletowy ręczny,
  • wózek podnoszący o nośności 500 kg, umożliwiający podnoszenie platformy za pomocą cylindra hydraulicznego.

Zakupione za kwotę około 320 000 zł. pomoce dydaktyczne znacznie ułatwią nauczycielom przedmiotów zawodowych prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, głównie w zawodach: kierowca mechanik i technik transportu drogowego.

Szkolny opiekun projektu: p. Krystyna Pyda.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content