Test Sprawności Fizycznej

30 maja 2023 r. w naszej szkole odbył się Test Sprawności Fizycznej dla kandydatów do służby w Policji.

19 chętnych z klas kończących Technikum nr 5 oraz Branżową Szkołę I Stopnia przystąpiło do testu i sprawdziło swoje umiejętności pod kątem kondycji i wytrzymałości fizycznej. Próbny tor przeszkód uczniowie pokonywali pod okiem policyjnych instruktorów. Młodzież zwiększyła swą świadomość na temat możliwości podjęcia pracy w służbach mundurowych.

Organizatorzy przedsięwzięcia: pedagog szkolny – p. Iwona Ćwiklińska – we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego: p. Elżbietą Mikołajewską oraz p. Dariuszem Wierzbickim.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content