Rok 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej

11 stycznia 2024 r. uczniowie klas 1 LoA, 1 LoB, 1 LoC i 1 TiA wzięli udział w ogólnopolskiej lekcji online „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”, którą poprowadzili: prof. Witold Orłowski – ekonomista i edukator oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

Spotkanie odbyło się w ramach ustanowionego decyzją Senatu RP roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Upamiętnia wydarzenia z 11 stycznia 1924 roku, kiedy to Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła między innymi do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji.

Organizatorki: p. Małgorzata Gurtowska – Grzegórska i p. Wioletta Klepacz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content