Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających egzaminy zawodowe w sesji 1: styczeń- luty 2022

Wyniki egzaminów zawodowych będą opublikowane 31 marca 2022 roku w egzaminacyjnym systemie informatycznym.

Świadectwa dla tych, którzy zdali egzaminy oraz zaświadczenia dla tych, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku będą do odbioru 7 kwietnia  2022 r. (czwartek) w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej wg następującego harmonogramu:

Lekcja/godziny Klasa/absolwenci
1.  8.00- 8.45 4TSA
2.  8.50- 9.35 4TSB
3.  9.45- 10.30 4TSD
4.  10.40- 11.25 4TIA
5.  11.40- 12.25
6.  12.30- 13.15 4TIB
7.  13.20- 14.05
8.  14.10- 14.55 absolwenci z lat wcześniejszych

Zdający, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu, mogą przystąpić do kolejnej sesji egzaminacyjnej w czerwcu- lipcu 2022 roku pod warunkiem, że do 7 kwietnia złożą do dyrektora szkoły wniosek o ponowny egzamin.

Dla uczniów klas czwartych technikum, którzy będą mieli zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie oraz ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 roku, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną wydane 27 maja 2022 roku od godz. 10.00 w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej.

Włocławek, 23  marca 2022 roku                                                                                                                                                               wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content