Szkoła równego traktowania


Zespół Szkół Samochodowych uczestniczy w ogólnopolskim projekcie “Szkoła równego traktowania”. Projekt jest realizowany przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowego z funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocą. Program ma również za zadanie wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym.

Samochodówka jest jedną z 60 w Polsce i jedyną we Włocławku szkołą, która po zrealizowaniu projektu otrzyma odznakę “Szkoły równego traktowania”. Jej wręczenie odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt 29 maja 2015 roku w Sejmie RP.

W związku z realizacją projektu w szkole odbywać się będą prelekcje, warsztaty i zajęcia poświęcone stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu 31 marca 2015 roku.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content