Jubileusz 50-lecia ZSS

15 czerwca 2024 roku odbyła się gala podsumowująca Jubileusz 50-lecia ZSS.

„Lubię wracać… po wspomnienia zostawione tu…”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, emerytowani i obecni pracownicy, absolwenci oraz społeczność szkolna. Wśród nich, m. in. Prezydent Miasta Włocławek, przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiciele Wydziału Edukacji, Rady Miasta, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych, dyrektorzy włocławskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą.

Dyrektor ZSS p. R Suwała przyjął życzenia od p. K Kukuckiego – Prezydenta Miasta Włocławek, p. S. Kopyścia – przedstawiciela Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, od p. A Gralaka – dyrektora Delegatury we Włocławku Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, od przewodniczącego i członków Rady Miasta (list gratulacyjny odczytała p. E. Rutkowska), przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów szkół i innych zaproszonych gości. Wszyscy życzyli szkole dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy.

W czasie sentymentalnej podróży pokazano historię Samochodówki, jej sukcesy i współczesny dorobek. Szczególne emocje wzbudziła część wspomnieniowa uroczystości, w czasie której głos zabrali, m.in. p. M. Sobczyk – wieloletni dyrektor ZSS, p. H. Grochowalska – emerytowana nauczycielka języka polskiego i absolwenci. Niespodziankę przygotowała p. K. Kopaczewska – emerytowana wicedyrektorka szkoły – orkiestra szkolna otrzymała specjalny prezent w postaci saksofonu. Uczczono także pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Gali towarzyszył pokaz zabytkowych samochodów, wystawy kronik szkolnych i prac dyplomowych dawnego technikum odzieżowego, występy artystów (zespołu teatralnego i tanecznego) i specjalny koncert orkiestry przygotowany przez uczniów, nauczycieli i absolwentów. Odsłonięcia tablicy upamiętniającej 50-lecie szkoły dokonał Dyrektor ZSS p. R. Suwała w towarzystwie p. K. Kukuckiego – Prezydenta Miasta Włocławek.

Radość i wzruszenie towarzyszyły spotkaniom absolwentów z wychowawcami. Nikt nawet nie próbował ukryć uczuć, a nawet łez. Wszyscy wrócili do swoich klas, by porozmawiać z kolegami, nauczycielami, by powspominać. Wrócili, po „wspomnienia zostawione tu…”

Portale internetowe:

Msza święta w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego

Wystawa zabytkowych samochodów

Uroczysta gala

Odsłoniecie tablicy okolicznościowej

Spotkania klasowe

Autorzy zdjęć:

  • Anna Augustynowicz
  • Arkadiusz Augustynowicz
  • Mikolaj Wrzyszcz
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content