Harmonogram pracy w II okresie 2021/2022

17.01. – 30 .01.2022r. Ferie zimowe
14.04. – 19.04.2022r. Wiosenna przerwa świąteczna
 

07. 04. 2022r. (czwartek)

 

godz. 1530

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów – informacje o:

●   osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu uczniów oraz o poprawie ocen niedostatecznych uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej,

●   przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych.

 

do 31. 05. 2022r. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych poinformują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Nauczyciele i wychowawcy wpiszą oceny w dzienniku lekcyjnym na stronie swojego przedmiotu w wyznaczonej rubryce.
 

01.06.2022r.

(środa)

 

godz. 1530

 

Zebrania z rodzicami uczniów                                                                                    –  informacje  o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych  i zachowania.

 

do dnia 14. 06. 2022r. Wystawienie rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

 

15. 06. 2022r. (środa)

 

godz. 1300

 

Posiedzenie rady pedagogicznejroczna klasyfikacja uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla technikum i szkoły branżowej:

część pisemna – 21 czerwca 2022r.

– część praktyczna od 20 czerwca do 8 lipca 2022r. 

 

do dnia 23. 06. 2022r. Uczniowie rozliczają się ze szkołą, załatwiają karty obiegowe, składają podania

o egzaminy poprawkowe. Nauczyciele podają zakres materiału do egzaminu poprawkowego.

22. 06. 2022r.( środa ) godz. 1300  

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie rocznej pracy.

 

24. 06. 2022r. (piątek) godz. 900 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  –  uroczyste wręczenie świadectw.  

 

05. 07. 2022r.

 

23. 08. 2022r.

22-23. 08. 2022r.

 godz. 900

 

 

godz. 900

Wydawanie wyników egzaminów maturalnych (wychowawcy klas maturalnych).

 

Maturalne egzaminy poprawkowe –  część pisemna.

Maturalne egzaminy poprawkowe –  część ustna.

 

26. 08. 2022r.

 

 

29 – 30. 08. 2022r.

 

 

31. 08. 2022r.        

 

godz. 900

 

 

 

godz. 900

 

 

 

od 1300

godz. 900

 

Spotkanie z uczniami klas pierwszych.

 

 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. Harmonogram zostanie opublikowany 24.06.2022r.

 

Informacja o wynikach egzaminów zawodowych.

Rada Pedagogiczna

Okres II trwa od 31 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

·      Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 29 kwietnia 2022r.

·      Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pozostałych klasach – 24 czerwca 2022r.

 

 

Włocławek, 31 sierpnia 2021r.                                                                                                                  wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content